Czym jest ulga termoizolacyjna?

brown wooden house surrounded by trees

Ulga termoizolacyjna jest możliwością, dzięki której możemy odliczyć od dochodu wydatków, które zostały poniesione na wymianę źródeł ciepła, które są nieefektywne na źródła bardziej ekologiczne w domkach jednorodzinnych. Może to być na przykład wymiana starych okien, montaż nowego kotła czy pompy ciepła albo zainwestowanie w panele fotowoltaiczne. Jest to forma wsparcia, którą państwo oferuje Polaków, żeby nasz kraj mógł spełnić wymogi, które stawia unijny pakt klimatyczny. Pakt ten zakłada zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych w celu uzyskania energii. Dzięki temu zmiany klimatu mają postępować wolniej, jakość powietrza ma być lepsza, a niszczenie zasobów naturalnych zmniejszone.

Dla kogo jest przeznaczona ta ulga?

Z ulgi mogą skorzystać:
– posiadacze jednorodzinnej nieruchomości, która jest budynkiem mieszkalnym,
– inwestycja musi być zakończona przed upływem trzech lat, od roku wystąpienia pierwszego wydatku

Wśród urządzeń i materiałów, które mogą być brane pod uwagę w tym zakresie są: płyty balkonowe, kocioł gazowy kondensacyjny, zbiornik na olej lub gaz, kocioł na stałe paliwo, pompy ciepła, stolarka drzwiowa i okienna czy kolektory słoneczne. Tego rodzaju materiałów i urządzeń jest piętnaście. Wszystkie zostały wymienione w rozporządzeniu, z dnia 21 grudnia 2018 roku, określił je Minister Inwestycji i Rozwoju. Usługi i materiały muszą być zakupione na fakturę VAT, ponieważ jest ona podstawą do odliczenia. Wśród usług zostały wymienione na przykład: wymiana instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej czy regulacja hydrauliczna. Wymieniono aż 16 pozycji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zapłacisz mniejszy podatek dochodowy (PIT). Maksymalna kwota ulgi, którą można otrzymać wynosi 53 000 zł.

Zobacz też: pellet czy węgiel? i parametry ekogroszku

Podsumowanie
Warto zmieniać swój dom w taki sposób, aby jego użytkowanie było bardziej ekologiczne. Poza korzyścią w formie zwrotu części poniesionych kosztów, także koszt utrzymania w przyszłości będzie niższy. Tego typu działania poprawiają również komfort życia na lepszy, a także działają korzystnie na środowisko i dobro planety.

Dodaj komentarz